KRÁSA DIAMANTŮ ZMĚNILA CELÝ SVĚT

0

Diamanty jsou více než jen luxusním módním doplňkem, jde o symbol lásky, odhodlání a věčnosti. Jméno tohoto kamene je odvozené od řeckého slova adamas, což znamená „neporazitelný“, to ještě více umocňuje jeho využití, jelikož se diamanty stávají cennými dary, ale i nezničitelnou investicí.

Ačkoliv se může zdát popularita diamantů jako novodobá záležitost, lidstvo je poznalo již mnohem dříve. Krásu diamantů obdivovali lidé již ve 4. století před naším letopočtem v Indii. První diamanty byly přepravovány po síti obchodních cest, které propojovaly Indii a Čínu, dnes známých jako Hedvábná stezka. Již od počátku se cenila jejich tvrdost a schopnost lámat světlo nebo rýt do kovu. Ve starověku se jednalo zejména o ozdoby a talismany chránící před zlem. Ve středověku se dokonce věřilo i v jejich léčivé schopnosti.

Co je to diamant

diamant-18Diamant je tvořen tím pro Zemi nejpřirozenějším materiálem, čistým uhlíkem. Od uhlí nebo grafitu se liší svým uspořádáním atomů, které z něj dělá nejtvrdší přírodní materiál. Ten se pod obrovským tlakem formoval hluboko pod zemskou kůrou a následně se miliony let prodíral na povrch. Většina z nich se vytvořila v hloubce 100-300 kilometrů pod povrchem a nejmladší diamanty mají stáří kolem 900 milionů let. Na povrch se dostaly hlavně díky sopečným erupcím.

Odkud se vzaly

První diamanty byly nacházeny volně v řekách, až později se začaly těžit. Hlavním místem pro těžbu byla až do 18. století Indie, kde se těžilo tak dlouho, dokud se většina hlavních dolů zcela nevytěžila. Jednou z alternativ byla Brazílie, kde se diamanty začaly těžit zhruba od roku 1725. Do konce století stačily místní zdroje uspokojovat poptávku. Následně začaly přibývat naleziště po celém světě a začalo diamantové šílenství, které vyhnalo diamantové prospektory často i přes půl světa, aby hledaly tehdy ještě nedoceněné kameny. Začátkem 19. století se objevilo mnoho afrických dolů, které jsou dodnes považovány za hlavní rezervu pro těžbu těchto drahokamů. Diamanty se staly zbožím určeným pro elitu. V roce 1880 se Angličan Cecil John Rhodes zasloužil o vytvoření společnosti De Beers Consolidated Mines, Ltd, která po dlouhé roky kontrolovala veškerý obchod s diamanty.

Fakta o diamantech

  • Tradice diamantových zásnubních prstenů sahá až do roku 1477, kdy dal rakouský arcivévoda Maxmilián diamantový prsten Marii Burgundské
  • Nejstarší nalezené diamanty se pyšní stářím až 3 miliard let
  • Pouze 20% diamantů je použito pro účely výroby šperků, zbytek je využíván pro průmyslové účely
  • Diamanty mají natolik velkou hustotu, že dokáží zpomalit rychlost světla, které jimi prochází, až o polovinu
  • Diamanty nejsou tak drahé kvůli vysoké poptávce, ale zejména díky marketingovým kampaním, které od 20. století pořádala společnost De Beers
  • Jedním z největších světových vývozců diamantů je Austrálie
  • Broušením ztratí surový diamant kolem 50% hmotnosti
  • Pouze 1% žen někdy nosilo diamantové náušnice

Sdílet

Zanechte odpověď